Missie & Visie

Missie & Visie

Missie

BBC Baskas streeft ernaar een sportclub te zijn die voor iedereen in Kasterlee (en omgeving) de mogelijkheid biedt om basketbal te spelen in clubverband. Onze club wil alle leeftijden, jongens en meisjes, de kans geven om zich op fysiek en sociaal vlak te ontplooien in een toffe en veilige omgeving.

Visie

We zetten als club onze jeugdwerking bewust centraal. We zijn er namelijk volledig van overtuigd dat de Kastelse jeugd gedreven wordt door dingen als werklust, samenwerken en vooral veel plezier maken. We proberen dan ook, waar het ons toelaat, per jeugdcategorie minstens één volwaardige ploeg te vormen.

 We zijn gericht op groeien, maar dat neemt niet weg dat onze basiswaarden mogen vervagen: plezier maken, vriendschap en gedrevenheid. We zijn en blijven dus een familiale club waarbij jezelf amuseren op de eerste plaats komt. Plezier maken is ook vrienden maken. Het draait immers niet altijd om basketbal. We proberen als club daarnaast verschillende evenementen te organiseren, waarbij spelers, ouders, supporters en sympathisanten zich ook naast het basketbalveld leren kennen.  Naast amusement proberen we onze spelers op sportief vlak te ontwikkelen door in te zetten op een gediplomeerd en gedreven trainersteam. Zij zullen proberen creatieve en technisch sterke spelers en speelsters te vormen die een gezonde wil hebben om te winnen en fairplay hoog in het vaandel dragen.